מנעד: כתב עת מקוון

 

מחקרי ישראל במוסיקולוגיה


מנעד, הביטאון  של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה, הוא כתב עת מדעי – שפיט ומקוון – בתחום המוסיקה.
מנעד כולל מאמרים, ביקורות ותגובות קוראים המיועדים לקהל רחב של חוקרי המוסיקה.
המערכת מקדמת בברכה מאמרי מחקר העוסקים במגוון נושאים מוסיקליים בתחומי

ההיסטוריה, התיאוריה, האנליזה, העדות, החינוך והקוגניציה עם דגש מיוחד על מוסיקה יהודית וישראלית.
לקבלת מידע על הכנת מאמרים ומסירתם ראו הנחיות למחברים.

עורך

אלכסנדר רוזנבלט, המכללה האקדמית צפת

עורכים שותפים

יונתן בר-יושפט, האוניברסיטה הפתוחה

מרינה ריצרב, אוניברסיטת בר-אילן

מערכת הביטאון

Claudia Gluschankof  Levinsky College of Education
Yosef Goldenberg  Jerusalem Academy of Music and Dance
Uri Golomb  Tel-Aviv University

Ethan Haimo  Bar-Ilan University
Yulia Kreinin  Hebrew University of Jerusalem

Adena Portowitz  Bar-Ilan University

Edwin Seroussi  Hebrew University of Jerusalem
Esti Sheinberg  Independent Researcher

Mark Slobin  Wesleyan University

Richard Taruskin  University of California, Berkeley

ובמסטר

מורל קורן, אוניברסיטת בר-אילן

אסיסטנט מערכת

מלי אוחנה, אנגלית; הדר פרי, עברית